Stichting Oude Groninger Kerken:

Stichting Oude Groninger Kerken zorg voor het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
www.groningerkerken.nl